Ochrona danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w ramach Konkursu ZOTT „Zimowy Konkurs”. Poniżej zawarte są informacje w jaki sposób AD Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman, ul. Olesin 110E 03-289 Warszawa i Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052) w ramach Konkursu przetwarzają Państwa dane osobowe. Konkurs zostanie przeprowadzony na zlecenie firmy Zott Polska Sp. z o.o.

Osoba odpowiedzialna

Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman i Eurocash Franczyza sp. z o.o., są administratorem Państwa danych i są odpowiedzialni za przetwarzanie Państwa danych osobowych w ramach Konkursu.

Kategorie danych

w ramach Konkursu zostaną opracowane przez firmę Ad Butik Agencja Reklamowa i Eurocash Franczyza sp. z o.o., następujące kategorie danych:

Państwa adres e-mailowy, imię, nazwisko, wiek oraz swój adres zamieszkania i numer telefonu.

Cel przetwarzania danych osobowych

Ad Butik Agencja Reklamowai Eurocash Franczyza sp. z o.o., potrzebują Państwa dane osobowe do realizacji Konkursu ZOTT w następujących celach:

– aby ustalić, iż to Pan/i należy do osób wygranych lub też, aby móc poinformować Pana/Panią o możliwej wygranej. W przypadku, gdyby Pan/i wygrał/a, AD Butik Agencja Reklamowa i Eurocash Franczyza sp. z o.o., potrzebuje informacji dot. Pana/i imienia, nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru telefonu, aby móc przesłać do Pana/i nagrodę.

Mają Państwo możliwość nie ujawniać swoich danych osobowych lub też przekazać firmie Ad Butik Agencja Reklamowa i Eurocash Franczyza sp. z o.o.,niepełne informacje na swój temat. To może jednakże prowadzić do tego, że nie będą Państwo mogli uczestniczyć w Konkursie, wzgl., że nie otrzymają Państwo nagrody;

– przeprowadzenie ewentualnej procedury reklamacyjnej.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Podstawą prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych jest udzielona przez Państwo zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. A Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).

Odbiorca

Dostęp do Państwa danych osobowych mają wyłącznie upoważnieni pracownicy firmy Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman i Eurocash Franczyza sp. z o.o., którzy w ramach wykonywania swoich obowiązków odpowiedzialni są za realizację Konkursu ZOTT.

Państwa dane osobowe będą znajdowały się w Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman ul. Olesin 110E 03-289 Warszawa i Eurocash Franczyza sp. z o.o., z siedzibą w Komornikach, ul. Wiśniowa 11, (62-052). Firmy te odpowiedzialne są za stronę internetową „www.zimowykonkurszott.com“.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji oraz profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przez firmę Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman i Eurocash Franczyza sp. z o.o.,używane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Jak również firmy Ad butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman i Eurocash Franczyza sp. z o.o., nie będą dokonywały profilowania na podstawie Państwa danych osobowych.

Brak przekazu Państwa danych osobowych

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Na jak długo zostaną zapisane Państwa dane osobowe?

Z zastrzeżeniem ustawowych terminów przechowywania, Państwa dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu się Konkursu.

Państwa dane osobowe zostaną usunięte również i wtedy, gdy anulujecie Państwo wcześniej wydaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Chyba że w mocy utrzymują się ustawowe okresy przechowywania danych osobowych.

Wasze prawa

Wydane przez siebie zgody możecie Państwo anulować o każdym czasie bez podawania powodów ze skutkiem na przyszłość za pomocą e-maila: kontakt@wakacjezmonte.com

Możecie Państwo kontaktować się z firmą Ad Butik Agencja Reklamowa Agnieszka Chochman albo pisemnie albo za pomocą e-maila kontakt@zimowykonkurszott.com aby korzystać z następujących praw do:

• Informacji o Państwa danych, aby móc je kontrolować i sprawdzać;

• Otrzymania kopii Państwa danych osobowych lub przekazania tych danych bezpośrednio wskazanemu przez Państwo administratorowi;

• zgodności, usuwania lub też ograniczania opracowywania danych osobowych, obejmuje to też prawo do uzupełniania niepełnych lub błędnych danych za pomocą informacji uzupełniającej;

• odmowy przetwarzania danych osobowych;

• otrzymania danych osobowych w formie ustrukturyzowanej oraz w czytelnym formacie.

• przekazania swoich danych osobowych do innego podmiotu odpowiedzialnego, Dodatkowo przysługuje Państwu prawo do zażalenia w związku z przetwarzaniem Waszych danych osobowych. Zażalenie może zostać wniesione do organu nadzorczego (tj. organu publicznego powołanego w celu ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych; aktualnie jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych).